Nhà mạng FPT – FPT Telecom

Nhà mạng (FPT Telecom) được ra mắt bắt đầu từ ngày 31/01/1997, cố gắng sau gần 20 năm hoạt động Nhà cung cấp dịch vụ FPT đã vươn lên thành một trong những đơn vị dẫn đầu của tập đoàn FPT. Khởi đầu là Trung tâm dịch vụ